on Wednesday, November 09, 2011
KEMAHIRAN 2 : KEMAHIRAN MENYOAL
Hari ni sambungan kuliah semalam iaitu kemahiran mikropengajaran. Dr nurul menerangkan fasa yang kedua iaitu kemahiran menyoal.Terdapat beberapa tujuan menyoal. Antaranya ialah :
 • memulakan inkuiri
 • melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran
 • menarik perhatian pelajar dan menimbulkan sifat ingin tahu
 • menumpukan perhatian pelajar kepada sesuatu idea atau konsep
 • menggalakkan pelajar bertanya soalan
 • membina kemahiran berfikir
 • meminta penjelasan idea pelajar
 • mengenal pasti dan menangani miskonsepsi
 • mentaksir kefahaman pelajar
LANGKAH 1 : AJUKAN SOALAN KEPADA SELURUH KELAS

  • dahului lontaran soalan dengan isyarat atau pemberitahuan peraturan menjawab (jika perlu)
  • tujukan soalan kepada keseluruhan pelajar, baik pelajar yang ingin menjawab secara sukarela mahupun sebaliknya.
  • ajukan soalan dengan tepat dan jelas menggunakan ayat pendek agar pelajar senang memahami.
  • elakkan soalan retorik
  LANGKAH 2 : MEMBERI MASA BERFIKIR YANG SESUAI (WAIT-TIME)

  • masa berfikir adalah bergantung kepada jenis dan tahap soalan yang diberi.
  • masa berfikir diberi selepas guru mengajukan soalan dan sebelum guru memberi respon kepada jawapan pelajar.
  LANGKAH 3 : MEMILIH PELAJAR UNTUK MENJAWAB


  • pemilihan pelajar secara rawak boleh mengekalkan perhatian pelajar sepanjang sesi soal-jawab.
  • panggil nama pelajar tertentu walaupun kebanyakkan pelajar menjawab secara beramai-ramai.
  • mengingatkan pelajar tentang peraturan menjawab soalan (contoh:angkat tagan)
  LANGKAH 4 : MEMBERI RESPON / REAKSI KEPADA JAWAPAN PELAJAR


  • pastikan pelajar lain memberi perhatian kepada jawapan pelajar.
  • beri respon tanpa mengadili jawapan pelajar (tidak mengatakan salah/betul)
  • beri galakan (klu/isyarat/olah soalan dalam bentuk lebih mudah) jika pelajar tidak boleh menjawab (prompting)
  • tanya lebih lanjut (probing) untuk mendapat penjelasan tentang idea pelajar dan menggalakkan pemikiran tahap tinggi.
  • tujukan soalan yang sama kepada pelajar lain (asking around) atau tujukan soalan lain yang dibangkitkan pelajar kepada pelajar lain (redirect).
  • kaitkan semua jawapan pelajar untuk membuat kesimpulan (interrelating)
  LANGKAH 5 : MEMBERI PENEKANAN ATAU MEMBUAT RINGKASAN JAWAPAN TEPAT/YANG BOLEH DITERIMA

  • nyatakan semula tujuan/soalan utama selepas sesi soal-jawab diikuti dengan jawapan tepat atau yang boleh diterima.
  • guna alat pandang dengar (jika perlu)


  APA ITU MIKROPENGAJARAN???
  Kemahiran mengajar yang boleh dibahagikan kepada beberapa kemahiran yang lebih asas. Kemahiran ini adalah untuk membantu guru menguasai kemahiran mengajar. Terdapat 9 kemahiran mikropengajaran iaitu:

  1. Memulakan pengajaran (mencungkil idea)
  2. Menyoal
  3. Menerang
  4. Memperkukuh
  5. Membuat demonstrasi
  6. Mengendali perbincangan
  7. Mengendali kerja amali
  8. Menutup pengajaran
  9. Membuat refleksi
  KEMAHIRAN 1 : MEMULAKAN PELAJARAN
  Tujuan fasa permulaan pengajaran:
  • menarik perhatian pelajar
  • membantu pelajar bersedia (kognitif & afektif)
  • memperkenalkan objektif pembelajaran
  • membina aliran pemikiran
  • mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi pelajar
  KOMPONEN KEMAHIRAN MEMULAKAN PENGAJARAN  CARA MENCUNGKIL IDEA PELAJAR
  • soal jawab keseluruhan kelas
  • perbincangan kumpulan
  • demonstrasi guru
  • kuiz pendek atau pra-ujian
  • Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)
  • Peta konsep (Concept map)
  • Kartun konsep (Concept cartoon)
  • Peristiwa bercanggah (Discrepant event)
  Example of concept map
  Example of concepts cartoon